Verksamhet
Inspiration, kreativitet,
prestation.

Min verksamhetsvision

Att göra människors liv bättre, tryggare och roligare

Med min verksamhet vill jag medverka till att göra människors liv bättre, tryggare och roligare. Det är min vision. Jag vill möta individen i dennes sökande efter vägledning och stöd, och jag är helt övertygad om att behovet av detta är stort.


Som Personlig mental tränare tar jag emot klienter för samtal, och med utgångspunkt från den mentala träningens verktyg och metoder arbetar klienten med sig själv för personlig utveckling. Samtalet är en och en halv timme långt och bedrivs vanligtvis på min mottagning centralt i Malmö, på Erik Dahlbergsgatan 11. Men ibland kan det vara utmärkt att samtala utomhus, exempelvis under en lugn promenad i parken.

Helena Linnerborg

Utbildad Personlig mental tränare av Mats Björk vid
MB Expandera AB, Malmö

Mindfulnessinstruktör: Utbildad i MBSR* – steg 1
av Katarina Lundblad, Malmö
*) Mindfulnessbaserad stressreduktion

Har genomgått kurser/föreläsningar i Kriskunskap, Mindfulness, Selfcompassion, Mindful yoga, Sömn, Högkänslighet och Självbiografiskt skrivande

Akademisk bakgrund: Fastighetsmäklare med
inriktning på juridik

Tack för ditt fina stöd och för att du hjälpt mig att öppna dörren till en ny tanke- och föreställningsvärld.
Harriet

Du utstrålar ett sådant lugn, säger så många kloka saker och har en så mjuk och behaglig röst. Det här är du mycket bra på!
Madde

MT känns som en fyllig och väl genomtänkt verktygslåda med många användbara verktyg i. Det som satt sig mest hos mig var hur jag, med hjälp av Helena, på olika sätt blev mer medveten om hur jag tänker om mig själv. Genom att, på ett enkelt sätt, beskriva min vardag för Helena synliggjorde jag tankar, känslor och beteenden hos mig själv, och hur dessa påverkar mig. Ganska snabbt framträdde sådant som jag vill förändra.

Metoden är också bra för att medvetandegöra spänningar i kroppen och hur dessa hänger samman med tankar, känslor och beteenden. Det gav mig mycket att både prata, reflektera och känna in kroppen.

Att varva samtal och reflektion med konkreta andningsövningar och Mindfulness och hemuppgifter var verkningsfullt. Jag upplevde att det alltid fanns något verktyg, någon övning som jag kunde använda oavsett situation. Det har också varit viktigt att känna att jag faktiskt gör något aktivt, jag jobbar med mig själv.

Utöver medvetandegörande och avspänningsövningar har den tredelade målsynen varit ett verksamt redskap för mig. Den är ett konkret verktyg för att tänka strukturerat kring mål både när det gäller kortsiktiga som långsiktiga sådana.

Helena har fungerat mycket bra som Mental tränare. Hon har varit enkel och tydlig. Jag uppskattar mycket att det aldrig kändes krångligt vid något tillfälle. Om det var något jag inte förstod kunde hon förklara på ett lättöverskådligt sätt. Hon var också noga med att jag skulle förstå och stämde av detta kontinuerligt. Jag tänker att det har sin grund i att hon vet vad hon pratar om. Hon har varit en god lyssnare för mig. Hon är lyhörd och följsam med flexibilitet när det behövs. T ex när vi gick lite för fort fram kunde jag med hennes hjälp lätt backa tillbaka och ta om ett steg.

Sammanfattningsvis kan jag varmt rekommendera Mental träning som metod och Helena som Personlig mental tränare.
Heléne

Personlig mental tränare
Helena Linnerborg

Hem
Samtal
Aktuellt
Verksamhet
Mina reflektioner
Kontakt

info@linnerborg.se
073-267 17 51
Erik Dahlbergsgatan 11
211 48 MalmöVänföretag:
Inspirationskompaniet
Madelenes Grönska
Marie Skärblom Hermansson

Copyright © 2017 Personlig mental tränare Helena Linnerborg
Hemsida och grafik av Gustaf Linnerborg